משרהיט ריהוט עיצוב איכות
 

עיריית נתניה

עיריית נתניה שיתפה את משרהיט בייצור הריהוט באגף ההכנסה ובעמדות ביטחון כניסה .

WWW.NETANYA.MUNI.IL