משרהיט ריהוט עיצוב איכות
 

מחיצות OPEN SPACE

מחיצות 30 מ"מ
מחיצות 50 מ"מ
מחיצות 80 מ"מ
מחיצות 100 מ"מ
מחיצות 100 ריצפה / תיקרה
מחיצות CROSS